menu

Werkgroepen

Werkgroep onderwijs

De werkgroep onderwijs is een belangrijke hoeksteen van onze samenwerking binnen de Limburgse Zorgacademie (LiZa).

We werken samen aan onderwijsinitiatieven die zowel de verpleegkundige in de dagelijkse praktijk als de verpleegkundige in opleiding moet versterken. We spreken af op welke manier onderwijs het werkveld kan helpen in de voortgezette vorming van haar medewerkers én hoe onderwijs in de meest optimale omstandigheden haar opdracht kan vervullen binnen een innovatief werkveld.

Voorbeelden van concrete samenwerking en realisaties zijn het uitbouwen van het Simulatie- en Vaardigheidscentrum, het afstemmen en updaten van verpleegkundige procedures, het introduceren van nieuwe leervormen zoals e-learning, opstellen van een gezamenlijk vormingsaanbod voor LiZa medewerkers (en externen), het verkennen van alternatieve stagevormen.

Werkgroep inzetbaarheid en professionalisering van medewerkers

De werkgroep ‘Inzetbaarheid en professionalisering van medewerkers’ heeft als doel de kwaliteit van de aanwervingen alsook van de bestaande medewerkers binnen LiZa te optimaliseren.

De thema’s die behandeld worden vallen binnen het personeelsbeleid (werving, selectie, coaching, competentie-ontwikkeling, ...). We streven naar een synergie tussen de competenties van de ziekenhuismedewerkers en de docenten binnen LiZa. Een gezamenlijk opleidingsbeleid wordt uitgewerkt.

De mogelijkheden van flexibele inzetbaarheid van medewerkers tussen de partners wordt geïnitieerd en opgevolgd. Tenslotte worden alle overeenkomsten inzake samenwerking opgevolgd; gedeelde aanstellingen, stage-overeenkomsten, stage-mentoren.

Werkgroep campusoverleg

De werkgroep campusoverleg heeft als doel de leefbaarheid op campus LiZa voor zowel medewerkers, studenten als bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken en continu te optimaliseren.

Volgende thema’s worden o.a. systematisch behandeld: onderhoud gebouwen en campus, mobiliteit en parking, events en verhuur lokalen, VGM (veiligheid, gezondheid en milieu), studentenvoorzieningen, ...

Werkgroep financiën

Samenwerken vraagt goede afspraken, ook op financieel vlak. Met de 3 partners wordt binnen deze werkgroep getracht duidelijkheid te scheppen hoe we samen het simulatiecentrum kunnen uitbouwen, het vaardigheidscentrum kunnen inzetten voor studenten, medewerkers van het ZOL en externen en op welke manier events georganiseerd kunnen worden.

Werkgroep onderzoek en innovatie

De werkgroep onderzoek en innovatie heeft als doel de krachten te bundelen tussen werkveld, onderwijs, onderzoek en dienstverlening om zo de verpleegkundige evidence based praktijkvoering te stimuleren.

Daarnaast wilt de werkgroep innovatieve projecten opzetten voor en door medewerkers van de drie partijen. Voorbeelden zijn het uitstippelen van gemeenschappelijke onderzoekslijnen, de organisatie van journal clubs, het organiseren van een tweejaarlijks gezamenlijk congres en het evidence based ondersteunen van beleidsopties in zorg (zoals bevorderen en behouden van een hoge mate van klantvriendelijkheid).

Het uitganspunt van de werkgroep is om op een laagdrempelige manier de evidence based verpleegkundige praktijkvoering toegankelijk te maken.

 

UC Leuven-Limburg

web www.ucll.be

email gezondheid.genk@ucll.be

phone 011 18 06 00

 

HBO Verpleegkunde Genk

web www.verpleegopleiding-genk.be

email info@verpleegopleiding-genk.be

phone 011 18 06 50

 

Ziekenhuis Oost-Limburg

web www.zol.be

email info@zol.be

phone 089 32 50 50

© 2023 LiZa - Limburgse Zorgacademie - Privacy