menu

Visie

LiZa is een zorgacademie die focust op een maximale aansluiting tussen werkveld, onderwijs, onderzoek en maatschappij. In een cultuur van aanbodgericht en vraaggestuurd werken zal er steeds gezocht worden naar de perfecte match tussen de beroepskwalificatie, de competenties, de eisen en verwachtingen van het beroep enerzijds en de opleidingsvraag, talenten en competenties van het individu anderzijds.

Als toonbeeld voor een zorgacademie in de Welzijn- en Gezondheidszorg

 • staat LiZa open voor iedere opleiding- en innovatievraag;
 • werkt LiZa vraaggestuurd en aanbodgericht;
 • richt LiZa zich op professionals en niet-professionals binnen alle lijnen;
 • kijkt LiZa naar het werkveld en de maatschappelijke ontwikkelingen om opleidingsnoden en -vragen tijdig te detecteren en hierop in te spelen;
 • werkt LiZa vanuit een maximale afstemming tussen het beroep, de opleidingsinhoud en methodiek;
 • maakt LiZa gebruik van de expertise binnen het werkveld;
 • streeft LiZa naar kenniscreatie en kenniscirculatie;
 • hanteert LiZa het evidence en valuebased denken;
 • stimuleert LiZa dynamisch het gezondheidsdenken en gezondheidsbeleving in de samenleving;
 • boeit LiZa door
  • de afstemming met de talenten van het individu en de organisatie;
  • de mogelijkheid te bieden tot maatwerkgerichte en flexibele opleidingstrajecten;
  • het aanbieden van een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving;
  • door te leren en werken binnen een innovatiecultuur waarin creativiteit gestimuleerd wordt.
 • beleeft LiZa door
  • het opleiden in een authentieke context;
  • ervaringsgericht te werken.
 • bindt LiZa door
  • het ontwikkelen van een life-long learning klimaat;
  • het up-to-date houden van de leeromgeving.

 

UC Leuven-Limburg

web www.ucll.be

email gezondheid.genk@ucll.be

phone 011 18 06 00

 

HBO Verpleegkunde Genk

web www.verpleegopleiding-genk.be

email info@verpleegopleiding-genk.be

phone 011 18 06 50

 

Ziekenhuis Oost-Limburg

web www.zol.be

email info@zol.be

phone 089 32 50 50

© 2023 LiZa - Limburgse Zorgacademie - Privacy