menu

Missie

Samenwerken vanuit onderwijs, onderzoek en werkveld voor kwalitatieve zorg

LiZa staat voor een doorgedreven samenwerkingsverband tussen diverse onderwijsniveaus enerzijds en tussen onderwijs en werkveld anderzijds vanuit het geloof dat samenwerken versterkt om kwalitatieve zorg te realiseren. De zorgacademie is hiervoor de referentie.

De samenwerking staat garant voor:

  • kwalitatieve opleiding, vorming en professionalisering van (kandidaat) zorgverleners en medewerkers;
  • een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de zorgsector, afgestemd op de noden van de regio;
  • de professionalisering van het beroep van verpleegkundige en vroedvrouw;
  • zorginnovatie en praktijkgericht, translationeel wetenschappelijk onderzoek.

Binnen een cultuur van openheid en kansen bieden, zijn diversiteit, duurzaamheid en respect, fundamenten van de zorgacademie.

 

 

UC Leuven-Limburg

web www.ucll.be

email gezondheid.genk@ucll.be

phone 011 18 06 00

 

HBO Verpleegkunde Genk

web www.verpleegopleiding-genk.be

email info@verpleegopleiding-genk.be

phone 011 18 06 50

 

Ziekenhuis Oost-Limburg

web www.zol.be

email info@zol.be

phone 089 32 50 50

© 2021 LiZa - Limburgse Zorgacademie - Privacy