Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategie – Hoe realiseren we dit?

LiZa wil haar ambities waarmaken door in te zetten op de 5 beleidslijnen van het beleidsplan 2020-2025.

Geëngageerde medewerkers van de 3 partners werken samen in het dagelijks bestuur en 5 werkgroepen om onze missie en visie te realiseren:

Branding en communicatie

... zet zich in om LiZa als de referentie voor samenwerking in de zorg tussen werkveld, onderwijs en onderzoek zichtbaar te maken. Door gerichte acties willen we de meerwaarde van onze samenwerking voor de zorg van vandaag en morgen kenbaar en toegankelijk maken voor de brede zorgsector. 

Van campus naar living campus

... wil LiZa voelbaar maken voor zorgsector en maatschappij. We werken aan een aangename, levendige en groene campus waar de samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek een echte realiteit is voor en door onze doelgroepen. 

Professionalisering van onderwijs en zorg

... zet LiZa in als motor voor de verdere professionalisering van het onderwijs en de zorg op maat van studenten, werkveld en maatschappij. We werken samen aan onderwijsinitiatieven die zowel de zorgprofessional in de dagelijkse praktijk als de zorgprofessional in opleiding versterken. 

Expertisecentrum door co-creatie in innovatie en onderzoek

... heeft als doel de krachten te bundelen tussen werkveld, onderwijs, onderzoek en dienstverlening om zo de verpleegkundige evidence based praktijkvoering te stimuleren. LiZa stimuleert co-creatie in innovatie en onderzoek met het oog op het aanbieden van expertise aan de brede zorgsector.

Aantrekken van talent in het zorgberoep 

... in deze werkgroep zetten de 3 partners gezamenlijk in op de promotie van verpleeg- en vroedkunde.