Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie – Waar gaan we voor?

Het is onze visie om vanuit de kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en werkveld een significante impact te hebben op de kwalitatieve zorg van de toekomst. 
In een cultuur van aanbodgericht en vraaggestuurd werken gaan we voor de perfecte match tussen de beroepskwalificaties, de competenties en de eisen van het beroep enerzijds en de opleidingsvraag, de talenten en de competenties van het individu anderzijds.

Als toonbeeld voor een zorgacademie in de Welzijn- en Gezondheidszorg

  • ontwikkelt LiZa een cultuur van levenslang leren en groeikansen;
  • staat LiZa open voor iedere opleidings- en innovatievraag; 
  • kijkt LiZa naar het werkveld en de maatschappelijke ontwikkelingen om opleidingsnoden en onderzoeksvragen tijdig te detecteren en hierop in te spelen;
  • biedt LiZa flexibele opleidingstrajecten en leerkansen op maat in een levensechte context en ervaringsgericht;
  • deelt LiZa de expertise van de partners met het oog op kenniscreatie en kenniscirculatie;
  • stimuleert LiZa het gezondheidsdenken van al de stakeholders in een groene en gezondheidsbevorderende omgeving;
  • trekt LiZa aan door haar warme en toegankelijke leeromgeving;
  • boeit LiZa door te leren en werken binnen een innovatiecultuur waarin creativiteit gestimuleerd wordt.